INTERNET

Najväčší regionálny poskytovateľ dátových služieb M-TEC Plus s.r.o. je slovenská telekomunikačná firma. Služby sme začali poskytovať v roku 2007 pod názvom M-TEC, od 02.06.2009 pokračujeme v činnosti pod názvom M-TEC Plus s.r.o.. Internetové pripojenie poskytujeme v centrách miest, aj odľahlých regiónoch vidieka, kam iní poskytovatelia nedosiahnu. Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v priebehu posledných dvoch rokov…