Čo robiť, keď nejde internet?

 Skôr ako začnete zbytočne telefonovať.

Technik pracujúci na probléme rieši telefonáty a nevenuje sa jeho odstráneniu!

V prípade, že sa nemôžete pripojiť na internet, je potrebné najprv skontrolovať pár vecí.
1. V 99 % prípadov stačí, ak prijímacie zariadenie alebo wifi router reštartujete, tzn. vytiahnete na chvíľu (asi   minútu)       napájací adaptér zo zásuvky a znova ho zapnete. Skúste vypnúť a zapnúť aj Váš počítač. V žiadnom prípade nestláčajte tlačidlo RESET.
2. Ak to nepomôže, skontrolujte všetky dostupné káble od antény až po Váš počítač, či sú nepoškodené a poriadne zasunuté (je vhodné pozrieť si správne zapojenie káblov hneď pri montáži).
– V prípade pripojenia cez wifi (notebook), skontrolujte, či je wifi na Vašom notebooku zapnuté a či ste k svojej domácej sieti pripojený.
1. Je možné, že máte vo svojom počítači vypnutý sieťový adaptér.
– (Windows XP) Postupne sa preklikajte cez „štart“ – „Ovládací panel“ – „Sieťové pripojenia“
(Windows 7) Postupne sa preklikajte cez „štart“ – „Ovládací panel“ – „Centrum sietí“ – „Zmeniť nastavenie adaptéra“
– Mali by ste tam mať minimálne položku „Lokálne pripojenie“ (Pri pripojení cez wifi „Pripojenie bezdrôtovej siete“). Sú možné 4 stavy:
1. Vypnuté, ikonka pripojenia je sivá. – Stačí dvakrát poklikať na ikonku, počkať asi minútu a pripojenie sa zapne.
2. Obmedzené alebo žiadne pripojenie, ikonka so žltým trojuholníkom. – Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu a zvoliť „Opraviť“, počkať asi minútu a pripojenie by sa malo dostať do stavu „Pripojené“.
3. Sieťový kábel odpojený, ikonka s červeným krížikom. V tomto prípade treba naozaj pátrať po odpojenom alebo slabo zastrčenom kábli, prípadne po napájacom adaptéri vypnutom zo zásuvky.
4. Pripojené, ikonka pripojenia je modrá. – Všetko by malo byť v poriadku.
5. Ak Internet ani po všetkých doterajších kontrolách nefunguje, skúste použiť na prehliadanie internetu iný prehliadač Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,.
6. V prípade, že internet nefunguje ani v inom prehliadači, zavolajte nám ihneď na naše telefónne čísla: 0911 302 888, 0902 430 140 . Zbytočne prosím dlhšie nečakajte, samo sa to cez noc určite neopraví.
Tipy:
• Potreba reštartovať prijímacie zariadenie alebo wifi router sa objaví spravidla po výpadku elektriny v sieti.
• Ak je napájací adaptér zapojený v zásuvke a je studený, s najväčšou pravdepodobnosťou sa poškodil prepätím v sieti.
• Hlavne v letnom období, keď sú často búrky, je bezpečnejšie vytiahnuť napájací adaptér a internetový kábel z počítača. (Nemusíte to robiť, ak máte zásuvky a internetový kábel chránený prepäťovou ochranou – vrelo odporúčam.)

skotrolujte si aj:

  1. či sa náhodou nejedná o plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu, o ktorej už vieme a je v riešení
  2. či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
  3. či vám nevypadli ističe alebo poistky,
  4. či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.