Zistenie adresy IP počítača

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

  2. Vyberte aktívne sieťové pripojenie a potom na paneli s nástrojmi kliknite na položku Zobraziť stav pripojenia. (Na zobrazenie tejto položky môže byť potrebné kliknúť na šípky .)
  3. Kliknite na položku Podrobnosti.

    Adresa IP vášho počítača je zobrazená v stĺpci Hodnota vedľa adresy IPv4

  4. Príklad z Windows 8.1 Pro

 

 

IP Adresa