KONTAKT


Poruchy – v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 18.00

        – v sobotu od 9.00 do 12.00

        – výhradne na telefónnych číslach technikov!!!

 

Mimo pracovného času prosím odošlite SMS alebo nechajte odkaz s kontaktnými

údajmi a stručným popisom problému,v najbližšom možnom čase Vás budeme

kontaktovať.

Kontakty na pracovníkov M-TEC PLUS, s.r.o. :

M-TEC PLUS s.r.o. SNP 21 / 2.poschodie ,

936 01 Šahy

info@mtecplus.sk

Objednávky, dotazy, info Nahlasovanie porúch : 0910-302 888, 0902 430 140


Fakturácie, platby, zmluvy, objednávky

Svobodová Karin

Oddelenie styku so zákazníkmi

0911 979 778

svobodova@mtecplus.sk

mtecplussro@gmail.com


Technický úsek,montáže,opravy PC – Vedúci technického úseku

J.Krála 3, bývalá lekáreň Alba

Patrik Roman

Technik informačných a telekomunikačných technologii.

roman@mtecplus.sk


 

Technici informačných a telekomunikačných technologii.

Rudolf Mrázek                                                Viktor Petrásek   

Technik                                                             Technik

0902 430 140                                                    0910 302 888   

mrazek@mtecplus.sk                                        viktor.petrasek@mtecplus.sk

 

Peter Bardiovský

Technik

0902 430 140                             

peter.bardiovsky@mtecplus.sk


Riaditeľ, konateľ                                           Obchodný úsek, konateľ

Miroslav Petrásek                                         Ladislav Oravec

0903 784 462                                                  0905 567 105

petrasek@mtecplus.sk                                    oravec@mtecplus.sk