Zákaznícka zóna

Užívateľské rozhranie

Každý koncový klient zadaný v systému ISPadmin má prístup do svojho užívateľského rozhrania resp. Klientského portálu, kde sú uvedené, ako kontaktné informácie, ktoré poskytovateľ internetu o tomto svojom klientovi v systéme eviduje, ako aj parametre služieb aktivovaných u klienta a ďalej možnosť zmeniť vstupné heslo do portálu.

cp-l-sluzby cp-l-info cp-l-grafy

Portál ďalej obsahuje podrobný prehľad vystavených faktúr s uvedením rozpisu cien, splatností, stavu úhrady, farebne odlíšenou platobnou morálkou klienta, atp. Faktúry je možné zobraziť vo formáte PDF a prípadne aj vytlačiť.

cp-l-fa

Administračné rozhranie poskytovateľa internetu oproti tomu ponúka množstvo nastavení jednotlivých funkcií, pomocou ktorých možno v portále klienta zobraziť alebo prípadne skovať údaje, ktoré nemajú byť pre klientov (z akéhokoľvek dôvodu) dostupné pre zobrazenie.

ISPadmin_logo

Login do ISPadminu

Merač rýchlosti